Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

lovelove
Zdarza się i tak, że gdy masz dobre serce pomagasz za dużo, ufasz za bardzo, dajesz za wiele i często kończysz, jako ten najmocniej zraniony.
Reposted fromkrn krn
lovelove
6107 dd89 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
lovelove

“ Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. ”
— Minka Kent
Reposted fromtomusterup tomusterup
lovelove
8863 3bb9
Reposted fromels els
lovelove
8910 cc84
Reposted fromels els
lovelove
8911 c5af
Reposted fromels els
lovelove
Ciebie więcej chcę Musi mi to przejść I minąć I miłość
— K. Zalewski "Miłość, miłość"
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy

November 22 2019

lovelove
8551 2c19 500
Reposted fromexistential existential
lovelove
9706 e485 500
Reposted fromipo ipo
lovelove
Reposted fromgruetze gruetze
lovelove
Reposted fromFlau Flau
lovelove
1624 6076
Reposted frompollywood pollywood
lovelove
4313 175d 500
Reposted fromzciach zciach
lovelove
5043 1358 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine

October 01 2019

lovelove
5672 df9b
Reposted fromteijakool teijakool
lovelove
5675 e93a
Reposted fromteijakool teijakool
lovelove
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie. 
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted fromlovvie lovvie
lovelove
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla Ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas. 
— Jan Twardowski
Reposted fromlovvie lovvie
lovelove
7527 71dd 500
Reposted fromzciach zciach
lovelove
Czasami słów, które padną nie da się odwołać, a rany przez nie zadane są bardzo głębokie. Trzeba wiedzieć kiedy milczeć i przeczekać burzę.
— Agnieszka Krawczyk – Lato wśród wydm
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl