Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

lovelove
8404 bf78 500
Reposted fromnyaako nyaako
lovelove
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako
lovelove
8430 f64c
Reposted fromnyaako nyaako
lovelove
Krzywdzimy się nawzajem, Mauro. Na wiele sposobów. Ludzie którzy się kochają, zawsze to robią, choć wcale tego nie chcą.
— Tess Gerritsen – Grzesznik
Reposted fromnyaako nyaako
lovelove
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć

September 26 2019

lovelove
8604 519b 500
Reposted bysoupenfrassper soupenfrassper
lovelove
8603 a001 500
Reposted bylenifca lenifca
lovelove
8602 9573 500
lovelove
8515 6e9d 500
Reposted byDagarhen Dagarhen

September 04 2019

lovelove
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
lovelove
3177 f79d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
lovelove
3467 ad69 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight
lovelove
3514 6274 500
Reposted fromxawery xawery
lovelove
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery

August 25 2019

lovelove
6453 ffd9
Reposted fromnyaako nyaako
lovelove
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lovelove
6522 621a
Reposted frommhorrighan mhorrighan
lovelove
6523 a5c4
Reposted frommhorrighan mhorrighan
lovelove
7138 9533 500
Reposted bynieobecnoscVostokdjLangleyveronica-omarveloushash
lovelove
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl